De aankoop van een woning is best een spannend moment. Zeker als er ingewikkelde of gevoelige omstandigheden bij komen kijken zoals bijvoorbeeld een scheiding, pensioen of arbeidsongeschiktheid.

Ik begeleid u van A tot Z bij het realiseren van de financiering en het regelen van schade- en inkomensverzekeringen. Ik vind ik het belangrijk u het vertrouwen te geven dat het in orde komt.

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u uw zakelijke verzekeringen goed geregeld hebben? Ook dan help ik u graag op weg.  

Hypotheek

Onafhankelijk advies bij de aankoop en (her)financiering van uw woning.

Het aangaan van een hypothecaire lening is een belangrijke beslissing. Het aangaan van de lening heeft voor de langere termijn grote invloed op uw besteedbaar inkomen. U kunt mij als adviseur inschakelen om samen met u de fases van het hypotheektraject te doorlopen.

1.Kennismaking

Eerst zal ik samen met u op hoofdlijnen de doelstelling, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie inventariseren.

2. Beeldvorming/Inventarisatie analyse

U en ik besluiten samen na stap 1 om het totale adviestraject in te gaan. De geïnventariseerde gegevens worden vertaald naar de mogelijkheden voor een hypotheek.

3. Advies

In deze fase presenteer ik u welke hypotheekconstructie goed aansluit bij uw situatie en wensen. Hierbij houd ik rekening met alle relevante fiscale aspecten.

4. Procesbegeleiding

Vanaf het offertetraject tot aan het tekenen van de hypotheekakte begeleid ik u gedurende het gehele proces. Hierbij help ik u de benodigde stukken te verzamelen, controleren we deze samen en onderhoud ik het contact met de geldverstrekker en verzekeraar.

5. Nazorg, beheer en onderhoud

Gedurende de looptijd van de hypotheek, indien noodzakelijk of wenselijk, kan ik u nazorg verlenen op het gegeven advies. Het kan zijn dat uw doelstellingen, risicobereidheid of financiële situatie wijzigen. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn die op dat moment het beste bij uw situatie passen.

Verzekeringen

Het goed regelen van verzekeringen is zowel persoonlijk als zakelijk zeer belangrijk. Ik inventariseer samen met u uw huidige situatie en adviseer u over oplossingen die voor u het meest geschikt zijn.

Particuliere Verzekeringen

  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Aanvullende Oudedagsvoorzieningen (Toekomst voorzieningen)  

Zakelijke Verzekeringen

  • Schadeverzekeringen
  • Zorg- en inkomensverzekeringen

werkwijze
Betrouwbaar, deskundig en persoonlijk

Ik start een adviestraject altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit doe ik in eerste instantie om elkaar te leren kennen en om te inventariseren of de gestelde vraag haalbaar is. Ik maak aan de hand van de geschetste situatie een inschatting van de mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Als u na het gesprek gebruik wilt maken van mijn dienstverlening leggen we de afspraken vast in een opdrachtbevestiging. Van te voren word u duidelijk geïnformeerd over de kosten die aan het traject verbonden zijn.

over phinance

In 2006 ben ik als ondernemer gestart met Phinance Advies. Wat mij trekt in mijn vak is het persoonlijke contact met mensen. Ik vind het belangrijk om u het vertrouwen te geven dat alles in orde komt. Zeker als er ingewikkelde of gevoelige omstandigheden bij komen kijken.

Ik maak mij hard voor de beste oplossing en ga een discussie niet uit de weg als ik weet dat dit een beter resultaat oplevert. Ik houd daarbij altijd de relatie voor ogen. Ik schep eenvoud, bouw een band op en vind het belangrijk om u in het financiële traject een vertrouwd gevoel te geven en financiële zorgen zoveel mogelijk weg te nemen.

Mijn manier van werken is open, betrouwbaar en daadkrachtig. Ik neem u waar nodig aan de hand en zorg ervoor dat u zich met een goed gevoel kunt richten op uw toekomst.Vergelijkingskaart Hypotheek
Download Pdf


Vergelijkingskaart Risicos Afdekken
Download Pdf


Vergelijkingskaart Vermogen Opbouwen
Download Pdf